Dacă nu poţi să scrii corect măcar “România”, atunci ce cauţi aici, scălda-te-ai în Dunărea spumegândă?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *