doazeci de ani – parcă lipseşte o vocală (o greşeală, două greşeli, douăzeci de greşeli)

data redactari – greşeala asta intră în seria lungă de “i”-uri lipsă: data redactaridata redactării, al bunici – al bunicii, in timpul vieti – în timpul vieţii, pe parinti mei – pe părinţii mei

persoana careea ia vandut casa bunica – persoana căreia bunica i-a vândut casa

persoana sant nepasatori – persoana este nepăsătoare / persoanele sunt nepăsătoare ? (până la urmă sunt mai multe persoane implicate?… că nu înţeleg din dezacorduri)

ia rugat – i-a rugat (măcar m-am lămurit că sunt mai mulţi cumpărători)

el ia apostrofat, ia şi lovit pe parinti – i-a apostrofat, i-a şi lovit (o persoană sau mai multe? Hotărăşte-te!)

5000 de metri in care 3000 – 5000 de metri dintre care 3000

trecuti in o chitanţă – trecuţi într-o chitanţă

proprietarul in ghilimele – Serios?! Cine scrie “în ghilimele” în loc să adauge ghilimelele în jurul substantivului “proprietarul”?

Concluzie: nu meriţi să moşteneşti o casă, nu meriţi să te reproduci, nu meriţi să exişti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *