Pronumele relativ

Pronumele relativ face legătura între o propoziție subordonată și regenta ei (ca și conjuncțiile subordonatoare). Acesta se folosește doar în frază, după cum reiese și din rolul lui. Totuși, spre…