Pronumele nehotărât

Pronumele nehotărât substituie un substantiv fără a da vreo indicație precisă asupra obiectului. În funcție de structură, pronumele nehotărâte pot fi: a) simple În acest caz se fac distincții în…