După gen, substantivele se pot grupa în trei categorii:

1) feminine
2) masculine
3) neutre

Substantivul feminin
Se stabileşte prin numărare: “o” (la singular) şi “două” (la plural)
Terminaţii:
a) “a”, “ea”, “ia”: ciulama, stea, nuia
b) “ă”: fată, casă
Excepţii: popă, tată (care sunt masculine)
c) “are”, “ere”, “ire”, “âre”: urare, vedere, iubire, coborâre
d) “ătate”, “etate”, “itate”: bunătate, varietate, celebritate
e) “iune”: naţiune, staţiune
Excepţii: perciune, tăciune (care sunt masculine)
f) “ie”: femeie, baie
Excepţii: lunile anului (ianuarie, februarie etc.), tataie (care sunt masculine)

Substantivul masculin
Se stabileşte prin numărare: “un” (la singular) şi “doi” (la plural)
Terminaţii:
a) “giu”: camionagiu, geamgiu
b) consoană: bărbat, copac

Substantivul neutru
Se stabileşte prin numărare: “un” (la singular) şi “două” (la plural)

Numele zilelor săptămânii sunt substantive feminine.
Numele lunilor anului sunt substantive masculine.
Numele literelor şi cifrelor sunt masculine.

Notă: nu sunt profesor de limba română și nu garantez pentru corectitudinea materialului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *