Pronumele nehotărât substituie un substantiv fără a da vreo indicație precisă asupra obiectului.

În funcție de structură, pronumele nehotărâte pot fi:

a) simple

În acest caz se fac distincții în funcție de:
– gen:
– masculin: unul, unii, unuia
– feminin: una, unele, uneia
– număr:
– singular: unul, una, unuia, uneia
– plural: unii, unele, unora
– de caz:
– N., Ac.:unul, unii, unele
– G., D.: unuia, uneia, unora

b) compuse

În acest caz pronumele nehotărâte se formează din pronume relative sau nehotărâte și elementele de compunere -va, vre-, ori-, oare-, fie- etc.
Exemple:
– care + -va = careva, cine + -va = cineva
– vre- + unul = vreunul,  vre- + una = vreuna
– ori- + ce = orice, ori- + cine = oricine
– oare- + care = oarecare, oare- + cine = oarecine
– fie- + care = fiecare, fie- + ce = fiece

Când pronumele nehotărât determină un substantiv, se acordă cu acesta în gen, număr și caz, devenind adjectiv pronominal nehotărât.

Funcțiile sintactice ale pronumelui nehotărât:

a) subiect: Oricine știe asta. (N.)
b) nume predicativ:
– Eu nu sunt oricine. (N.)
– Florile acelea sunt pentru cineva? (Ac.)
– Caietul acesta este al cuiva? (G.)
c) complement indirect:
– Gândește-te la ceva. (Ac.)
– I-ai spus cuiva? (D.)
d) complement circumstanțial de loc: Mergi la cineva? (Ac.)
e) atribut adjectival pronominal: Fiecare elev învață. (N.)

Model de analiză

Autonomia nu înseamnă să dăm cuiva […]
cuiva = pronume nehotărât, compus, cazul dativ, funcția sintactică de complement indirect

Câțiva elevi învață mai bine.
câțiva = adjectiv pronominal nehotărât, compus, gen masculin, numărul plural, caz nominativ, funcția sintactică de atribut adjectival pronominal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *