Pronumele demonstrativ arată depărtarea sau apropierea/depărtarea obiectului  sau identitatea acestuia cu el însuși sau cu un alt obiect.

Acesta se clasifică în funcție de:

1. înțeles
a) de apropiere: acesta, asta
b) de depărtare: acela, aia
c) de identitate: același, aceeași
d) de diferențiere: celălalt, cealaltă

2. alcătuire
a) simplu: acesta, acela
b) compus: celălalt, același

3. formă
a) literară: acesta, aceea
b) populară: aia, ăia
c) regională: ista, aista
d) simplificată: cel, cea

4. gen
a) masculin: acesta, acela, același
b) feminin: aceasta, aceea, aceeași

5. număr
a) singular: acesta, aceea
b) plural: aceștia, acelea

6. caz
a) N., Ac.: acesta, aceasta, cealaltă
b) G., D.: acestuia, acesteia, celeilalte

Când pronumele demonstrativ determina un substantiv, el își schimba valoarea gramaticală devenind adjectiv pronominal demonstrativ și se acordă cu substantivul în gen, număr și caz. În acest caz are funcția sintactică de atribut adjectival.

Model de analiză

În analiza unui pronume demonstrativ vom specifica: înțelesul, alcătuirea, genul, numărul, cazul și funcția sintactică

Colegul meu este acela.

acela = pronume demonstrativ de depărtare, simplu, genul masculin, numărul singular, caz nominativ, funcția sintactică de nume predicativ

Am discutat despre ceilalți.

despre ceilalți = pronume demonstrativ de diferențiere, simplu, genul masculin, numărul plural, precedat de prepoziția simplă “despre”, caz acuzativ, funcția sintactică de complement indirect

One thought on “Pronumele demostrativ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *