facebook124

Limba română … dumnezeu soo erte.

Ne-am obișnuit deja cu abuzul vocalei “i”, iar acest comentariu nu face excepție: erte (ierte), imii (îmi), sii (și). Dar se pare că și alte vocale sunt afectate de dublări inexplicabile: dumnezeuu (Dumnezeu, bonus: lipsa majusculei), soo (s-o, bonus: lipsa cratimei), maree (mare).

La toate acestea mai adăugăm cacofonia ca cintareata și obținem un analfabet complet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *