Expresia “avansează înainte” este considerată, pe bună dreptate, pleonasm: “el avansează înainte” cu înţelesul de “el se deplasează înainte” sau “el avansează”.

Însă există şi un caz în care aceeaşi expresie, scrisă sub aceeaşi formă, nu constituie un pleonasm: când adverbul “înainte” nu se referă la distanţă (la spaţiu), ci la timp. Avem astfel exemplul: Jucătorii avansează înainte de fluierul arbitrului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *