“Laţi” se scrie legat când reprezintă adjectivul “lat” (la genul masculin, numărul plural): Zăceau laţi într-un şanţ.

“L-aţi” se scrie cu cratimă când se compune dintr-un pronume (“l” – forma contractată a pronumelui “lui”) şi verbul auxiliar “aţi”: L-aţi anunţat să vină?

Pentru a depista dacă se scrie legat sau cu cratimă:

– mai întâi eliminăm subiectul, dacă acesta există: Ei zăceau laţi într-un şanţ devine Zăceau laţi într-un şanţ.
– apoi înlocuim “laţi” cu “late”; dacă propoziţia îşi păstrează sensul: scriem legat; dacă devine aberantă: scriem cu cratimă.

Zăceau laţi într-un şanţ / Laţi anunţat să vină?
Zăceau late într-un şanţ / Late anunţat să vină?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *