Regula generală este că, la imperativ singular, verbul are aceeași formă ca la infinitiv (ex: a sparge, sparge! , nu sparge!).

Însă există și o serie de excepții de la această regulă. Printre acestea regăsim verbul “a duce” cu derivații săi (deduce, reduce, aduce, produce etc.).

Forma acestor verbe se diferențiază la imperativ în funcție de aspect (pozitiv sau negativ):
– la aspectul pozitiv verbele își pierd ultima silabă: du! , adu! , redu! etc.
– la aspectul negativ verbele respectă regula (adică au aceeași formă cu infinitivul): nu duce! , nu aduce! , nu reduce! etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *