“Iau” se scrie legat când are rol de verb (provine din infinitivul “a lua”)  la modul indicativ, timpul prezent: Iau parte la conferinţă.
“I-au” se scrie cu cratimă când este format dintr-un pronume (“i” – forma contractată a lui / ei) şi verbul auxiliar “au”: Nu i-au dat voie să vină.

Dacă putem conjuga verbul “a lua” la altă persoană fără ca propoziţia să devină aberantă, atunci scriem “iau” legat.

Îl iau în considerare / Iau venit copiii acasă.
Îl iei în considerare / Iei venit copiii acasă.

Se observă că doar prima propoziţie are sens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *