Adjectivul se analizează similar cu substantivul, în sensul că trebuie specificate felul, genul, numărul și cazul ( + funcția sintactică). Însă, în cazul adjectivului, se va spefica și gradul de comparație (pentru adjective propriu-zise) sau persoana (pentru adjective pronominale). În general, dacă gradul de comparație este pozitiv, acesta se poate omite.

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

noastră = adjectiv pronominal posesiv (un obiect posedat – mai mulți posesori), persoana I, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de atribut adjectival.

înfundată = adjectiv verbal, provenit din verb la participiu, genul feminin, numărul singural, cazul nominativ, funcția sintactică de atribut adjectival.

rară = adjectiv propiu-zis, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de atribut adjectival.

revărsată = adjectiv verbal, provenit din verb la participiu, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de atribut adjectival.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *